Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Sara (1848)
Christina Henderika (1855)
 
Meer informatie over dit schip
N het vorig nommer dezer Courant is vermeld het aantal nieuwe schepen; thans kunnen wij melden, dat dit getal weder met eenigen is vermeerderd, onder welken vooral, door deszelfs bijzonderen bouwtrant, opmerking verdient het schooner schip, genoemd Sara, groot 90 roggelasten, kapt. G. H. Botje, gebouwd door den scheepsbouwmeester E. H. Meursing, te Hoogezand.
Groninger Courant, 14-04-1848


Amsterdam, 8 Jan.
Het schip Christina Hendrika, kapit. H. Stemfoort, van Galati naar .... is, volgens brief van Constantinopel, bij Sulina verongelukt.
Groninger Courant, 11-01-1856