Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Nederland (1854)
 
Meer informatie over dit schip
Eergisteren is te Amsterdam, op de werf Hollandia, van de scheepsbouwmeesters Blok en Matthysen, de kiel gelogd voor een barkschip, genaamd Nederland, groot 350 gemeten lasten, voor rekening der heeren Gebroeders Hartsen, en gevoerd zullende worden door kapt. P. Huidekoper.
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 08-08-1853

Heden is met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip Nederland, groot ongeveer 350 gemeten lasten, gebouwd op de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat, door de scheepsbouwmeesters Blok en Matthijsen, voor rekening van de Heeren Gebrs. Hartsen, bestemd voor de groote vaart en gevoerd zullende worden door kapitein P. Huidekoper.
Algemeen Handelsblad, 21-07-1854

Rotterdam, 5 Sept.
Volgens particulier berigt van de Kaap de Goede Hoop, was het schip Nederland, kapt. van Steenderen, van Batavia n. Amsterdam, 22 Julij met schade in de Simonsbaai binnengeloopen. Op den 4den Julij had dit schip bramstengen en zeilen verloren en werd later op 19 en 20 Julij door een zwaren storm beloopen, waarna het lek werd en genoodzaakt was eene noodhaven te zoeken. Men hoopte na lossing van een gedeelte der lading, dat het lek boven water zoude gevonden worden.
Algemeen Handelsblad, 07-09-1865