Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Concurrent (1857)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 13 Sept.
Volgens berigt van kapt. van der Harst, voerende de bark Concurrent, van Cardiff naar Hongkong, dd. Straat Soenda, 23 Julij ll., had hij 18 en 19 Junij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop een hevigen storm doorgestaan, waarin verscheidene zeilen verloren gingen. Den 24sten daaraanvolgende had het schip eene zware stortzee overgekregen, waardoor het stuurrad en de scheepsklok verbrijzeld en de kippen- en varkenshokken van dek geslagen werden, terwijl de booten losgerukt werden en in de kerk en kajuit veel water kwam. Het schip was overigens digt gebleven en de equipage gezond.
Algemeen Handelsblad, 16-09-1862

Sint Helena, 27 Dec.
Het schip Concurrent, kapt. Ouwehand, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is op 24 dezer hier binnengeloopen, zwaar lek, met verlies van fokkera, voormarszeil, enz. Het maakt 1 duim water in het uur.
Algemeen Handelsblad, 26-01-1867