Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Zuid Beveland (1856)
Cornelia Hendrika (1860)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 4 Dec.
Volgens schrijven van kapt. Boers, voerende het alhier te huis behoorende barkschip Zuid Beveland, den 1sten December van Batavia te Texel gearriveerd, heeft hij, op de Gronden, veertig dagen met zware stormen uit het Oosten te kampen gehad. Het schip verloor daarin de scheg met waterstag en galjoen en de geheele bovenverschansing aan weerszijden; terwijl het potdeksel van uit de boeg tot aan het fokkewant open scheurde en de geheele boeg open werkte, zoodat het water van alle kanten, naar binnen drong. Het schip maakte in het stormweder veel water en de lading zal dus gedeeltelijk beschadigd zijn. Ook had men van tijd tot tijd koffij en suiker opgepompt, waardoor de pompen alsdan dikwijls onklaar raakten en men genoodzaakt was voor den wind te houden, om deze weder klaar te krijgen. Kapt. Boers geloofde ook, dat er eenige bladen koper verloren waren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 05-12-1858

Rotterdam 13 oct.
Volgens alhier ontvangen particulier berigt, heeft het van Amsterdam te Melbourne gearriveerde Ned. schip Zuid-Beveland, kapit. J. v.d.Meulen, gedurende de reis aanmerkelijke schade aan rondhout en verschansing bekomen.
Rotterdamsche Courant, 14-10-1859

Brouwershaven 14 april.
Heden nacht is het Ned. schip Cornelia Hendrika, kapt. Marcussen. in aandrijving geweest met de Pruiss. bark von der Heydt; het eerste heeft anker en ketting verloren, is door de sleepboot Kinderdijk op eene goede ankerplaats gesleept en wordt van anker en ketting voorzien; laatstgenoemde heeft ook schade.
Algemeen Handelsblad, 16-04-1867

Brouwershaven 15 Apr.
Kapt. Marcussen, met het Ned. schip Cornelia Hendrika alhier van Java gearriveerd, rapporteert op Woensdag 3 April, des voorimiddags ten 11 ure, op 24° 50' WL. en 39° 43' NB., een wrak van een groot schip te hebben zien drijven, met de kiel naar boven, oogenschijnlijk van Hollandschen oorsprong aan den bouwtrant en het koper te zien; zijnde het koper er voor een groot gedeelte afgesloopt; het achtergedeelte, tot ongeveer den bezaansmast, was er af gebroken en eenige gaten in het vlak gehakt en gezaagd. Het scheen nog niet lang gedreven te hebben, daar het nog niets was aangegroeid.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-04-1867
De zeilvloot van Willem Ruysch

In januari 1868 kwam het schip net buiten de straat van Bali in aanvaring met de Constance.
Het schip kreeg schade aan boegspriet en tuig en zeilde naar Banyuwangi om gerepareerd te worden.
De Zeilvloot van Willem Ruysch