Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Cornelius Dasse Viƫtor (1829)
Engberdina Anna (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Elseneur, 24 July.
Het schip Cornelius Dasse Viëtor, Borgman, v. Brake n. de Oostzee, is alhier met schade aan den boeg binnengeloopen, na den 16den dezer bij Hansholmen in aanzeiling te zijn geweest met de Pruisische galjas Auguste en Charlotte, Niemann.
Algemeen Handelsblad, 28-07-1860

Londen, 29 Aug.
Het Nederlandsche schip Egberdina Annechina, kapt. Drenth, van Liverpool naar Port-au-Prince, is den 21 Julij in de nabijheid van laatstgenoemde plaats gezonken. Het volk heeft zich in de booten gered. Eene dezer booten, waarin zich een gedeelte der equipage met den kapitein bevond, is door een naar Bremen bestemd schip opgenomen; de andere, waarin de overige, nog uit 6 koppen bestaande bemanning zich bevond, is den 30 Julij te Port Royal aangekomen. (NB. In de Shipping and Mercantile Gazette van 13 Augustus is vermeld, dat het schip Egberdina, kapt. Drenth, den 18 Julij van Liverpool te Port-au-Prince is aangekomen.)
Nieuw Amsterdamsch Handels- en effectenblad, 01-09-1862