Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Dageraad (1861)
 
Meer informatie over dit schip
Voor weinige dagen kwam hier voor de stad het nieuw gebouwde clipper-fregatschip Dageraad, kapt. J. R. Ulrich, gebouwd op de werf van den heer J. Smit Fop Zn. te Slikkerveer en toebehoorende aan den heer Fop Smit te Kinderdijk. Deze clipper is opgetuigd met het gegalvaniseerde ongetwijnde ijzeren touw uit de fabriek der heeren R. E. Newall en Comp. te Londen, waarvan de deugdzaamheid, elders reeds overbekend, in den laatsten tijd ook in Nederland meer op hare regte waarde wordt geschat; immers de Dageraad is reeds het vierde hier te lande gebouwde schip, waarvan het want uit gedacht ijzertouw is te zamengesteld.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 16-09-1861