Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Oost-Indiƫn (1837)
E.W. van Dam van Isselt (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Kaap de Goede Hoop, 30 Julij.
Gisteren heeft alhier een hevige storm gewoed, waardoor het schip Oost-Indien, kapt. Mos, van de ankers is weggeslagen, doch geene belangrijke schade heeft bekomen.
Algemeen Handelsblad, 13-09-1851

Volgens brief van kapt. Mos, voerende het schip Oost-Indien, van Liverpool te Galle aangekomen, had hij veel storm doorgestaan en reeds in de Spaansche Zee schade aan het galjoen, rondhout en zeilen geleden; sedert van 26 tot 29 Maart, had hij op 2°N.Br.,81° O.L. vliegend weder gehad, waardoor vele zeilen gescheurd en eenig koper van den steven verloren, fokke- en groote want en stag pardoens gesprongen waren en men op het punt geweest was de masten te verliezen; het schip was echter digt gebleven.
Algemeen Handelsblad, 23-05-1853

Amsterdam 9 Oct.
Aangaande het schip E. W. van Dam van Isselt, kapt. Kolm qq., van Shantou naar Shanghai, wordt, volgens brieven van den kapitein, in dato Shantou 9 en 22 Julij, gemeld: "Na den 6den julij van Shantou vertrokken te zijn, was het schip den 8sten daaraanvolgende, met een loods aan boord, op de baar aan den grond vastgeraakt, doch, na hevig gestooten en gewerkt te hebhen, met adsistentie van eene stoomboot weder afgebragt en te Shantou teruggekomen. Het schip lek zijnde, was het noodzakelijk de lading te lossen, en dacht de kapitein ballast in te nemem en naar Hangkong [bedoeld wordt: Hongkong] of Whampoa te verzeilen, om te repareren; den 12den Julij aldaar, te Shantou, bezig zijnde met lossen, was het schip wegens hevige eb met harde koelte, driftig geworden en aan den grond vastgeraakt, doch den volgenden dag, met verlies van anker en ketting weder in vlot water gekomen."
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-10-1858

Batavia 8 Dec.
Het schip E. W. van Dam van Isselt, kapt. J. C. Kolm, te Surabaya bezig zijnde met laden, is lek geworden, waardoor de belading gestaakt is.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 31-01-1860