Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Drie Gezusters (1862)
 
Meer informatie over dit schip
St. Michael's [= Sao Miguel]. Aangekomen 6 Feb.
Drie Gezusters, Breeland, Rio de Janeiro (n. Gibraltar) wegens gebrek aan proviand; heeft de reis voortgezet.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21-02-1864

Fredrikshavn 14 Januarij.
Het schip de Drie Gezusters, kapt. Breeland, van Norrköping naar Littlehampton bestemd, eenigen tijd geleden alhier lek binnengeloopen, heeft gerepareerd zonder te lossen; doch wegens tegenwind alhier opgehouden om te kunnen uitzeilen, is de lading zoodanig verhit geworden dat het nu dezelve moet lossen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-01-1867

Fredrikshavn, 21 Jan.
Do lading van het schip Drie Gezusters, Breeland, van Nykøbing naar Littlehampton, hier binnen (bev. gemold), is in zeer slechten staat gelost; zij zal hier moeten gedroogd worden. Naar men zegt zijn er verscheidene voeten water in het schip.
Algemeen Handelsblad, 31-01-1867
Libau 3 Nov.
7 uren in den morgen strande bij Heiligen Aa, 8 mijlen zuid van hier, eene brik welke in een kwart uur tijds geheel verbrijzelde. De equipage, welke voor zooverre men konde opmaken uit 5 man bestond, wilden zich op wrakstukken redden, doch zijn alle daarbij omgekomen.
Uit aangespoelde papieren blijkt dat het de 3 Gezusters, kapt. A. Hubert, is, van St. Petersburg naar Groningen bestemd.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-11-1869