Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Dubbeldam (1891)
 
Meer informatie over dit schip
Het ss. "Dubbeldam", kapt. Potjer, 26 Aug. van Amsterdam naar New York vertrokken, is Zaterdag te Plymouth teruggekomen. Den 28n Aug. werd het schip, na Scillies gepasseerd te zijn, door een Z.Westen storm beloopen en den 30n des middags brak een orkaan los, vergezeld van hevigen regen. Des morgens te 3 uren (31 Aug.) werd de stoom- en de gewone stuurtoestel stukgeslagen, waardoor het schip dwars in de zee viel en daar meer dan dertig uur hulpeloos lag te slingeren. Men vermoedde, dat het schip met een drijvend wrak in aanraking was geweest; men had ten minste een hevigen schok gevoeld, die onder de passagiers grooten schrik verwekte. Verscheidene geschutpoorten waren stukgeslagen, waardoor in het salon en in de hutten weldra veel water stond, terwijl aan dek alles, wat niet was vastgesjord, werd weggespoeld. De booten werden beschadigd en de passagiers in hun hutten uit de kooien geworpen. Dinsdagmorgen (1 Sept.) begon het weer te beteren en kon men een noodstuurtoestel vervaardigen, waarmede de reis naar New York voortgezet zou worden. Door tegenwind en hooge zee vorderde men echter weinig of niets. Des voormiddags begaf de equipage zich achteruit en verzocht kapt. Potjer om af te houden naar een haven om de geleden schade te herstellen. Na met de stuurlieden geraadpleegd te hebben, werd besloten naar Plymouth te gaan, waar het ss. Zaterdagochtend zonder eenige assistentie binnenkwam, om in het Great Westerndok de schade te herstellen.
Het Vaderland, 09-09-1891

Hulde aan kapitein Potjer.
Naar aanleiding van het ongeval, het stoomschip Dubbeldam der Ned. Amerikaansche Stoom vaartmaatschappij overkomen, hebben de eerste-klaspassagiers tot den kapitein een schrijven gericht, waarin zij hulde brengen aan het beleid van kapitein Potjer en de houding der bemanning. Als stoffelijk blijk van hunne erkentelijkheid, hebben de passagiers hem een zilveren beker met inscriptie vereerd. Voorts is hem vanwege de Israƫl. gemeente te Plymouth een zilveren luclfersstandaard en een adres van dankbetuiging aangeboden voor de menschlievende behandeling der Joodsche emigranten aan boord van het stoomschip Dubbeldam.
De Avondpost, 15-09-1891