Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Eensgezindheid (1847)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 23 Sept
Het berigt, dat het schip Eensgezindheid, kapt. J. M. de Waal, te Montevideo was gezonken, is gebleken onjuist te zijn; gisteren is een brief bij de reederij alhier ontvangen, waarin kapt. de Waal uit Montevideo van 14 Aug. meldt, dat zijn schip in den storm van den 6den dier maand eenige schade had bekomen, maar overigens in goeden staat toen aldaar was liggende.
Algemeen Handelsblad, 25-09-1865

Hamburg, 4 Jan.
Het schip Eensgezindheid, kapt. de Waal, bij Altona op zijde gevallen maar weder gerigt, is heden ochtend door de stoomboot Pony hier in de haven gebragt.
Algemeen Handelsblad, 08-01-1866

Amsterdam, 25 Mei.
Het Ned. schip Eensgezindheid, kapt. D. B. de Groot, van hier naar Neder-Cadix [waarschijnlijk Kalix], is wegens het ijs te Bjurne [waarchijnlijk Björne] binnengeloopen; alles wel.
Het nieuws van den dag: kleine courant, 27-05-1882