Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Elisa (1855)
Johanna Christina (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Lemmer, 30 Aug.
Heden is van de werf van den scheepsbouwmeester C. P. Bakker, te water gelaten, het Brikschip Eliza, groot ongeveer 250 tonnen, gebouwd voor rekening van de Heeren L. Hoyack en Comp., te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. D.J. Wiersma.
Algemeen Handelsblad, 06-09-1855

Amsterdam 15 Dec.
Het schip Eliza, gevoerd geweest door kapt. Wiersma, van Londen naar Charleston (bij Dundee), op het Long Sand gezonken, is, volgens telegrafisch berigt van Harwich van den 14 dezer, aldaar door visscherslieden binnengebragt.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 16-12-1855

Amsterdam, 21 aug.
De Ned. brik Johanna Christina, kapit. W. P. de Jonge, van Cadiz n. Rio de Janeiro, is, volgens brief van den kapitein in dato Ceara 20 julij, den 10 julij, na den 6 dito bij Petetringa gestooten te hebben, in zinkenden staat door het volk verlaten, dat den 11 dito bij CaraCroc behouden aan land gekomen is.
Rotterdamsche Courant, 22-08-1862