Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Elise Susanne (1840)
Mary Sophie (1863)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 28 April.
In ons nommer van 7 April deelden wij een berigt mede, omtrent het aanzeilen van het Hollandsche barkscnip Elise Susanne, met het Engelsche schip William Gorring. Thans zijn wij in staat gesteld, onze lezers het volgende extract uit ene brief van kapt N.A. Dijkama, voerende eerstgenoemden bodem, dd. Cardiff 22 April, mede te deelen.
"Wij bevonden ons, des nachts, zeilende in het Engelsche kanaal af en aan Shoreham-by-Sea, toen wij een Engelsche kotter vooruit zagen, welke wij meenden dat voornemens was het schip te praaijen ons echter te digt naderende, lieten wij het schip in den wind loopen; dan alvorens hetzelve stil lag, was de kotter reeds onder den boeg en met een gedeelte van haar dek onder water, waarop onmiddelijk de ekwipage, bestaande uit 4 man, bij mij aan boord sprong. Het schip alsoo deinzende, geraakte de kotter vrij en zeilde bij den wind om de oost voort; wij brasten ook bij den wind en zetten onze boot uit, waarmede wij het Engelsche scheepje spoedig op zijde waren en toen wij bevonden dat hetzelze digt gebleven was, ging de bemanning weder aan boord, en vervolgde hare reis. Dit alles is in minder dan 1½ uur gebeurd. De oorzaak van dit ongeluk is aan onoplettendheid van de zijde der Engelscben te wijten, daar, volgens hun eigen getuigenis, bij mij aan boord afgelegd, drie man beneden waren en de vierde (zijnde de schipper) aan het roer zat te slapen; ook scheen het mij toe, dat allen, en voornamelijk de schipper, die bijna niet te verstaan was, te veel sterken drank gebruikt hadden.
De schade van den kotter is: aan eene zijde een gedeelte der verschansing aan stukken en het zeil gescheurd; wij hebben daarbij een ijzeren stampstag verloren, terwijl een voet lengte van de schuurhuid en van het koper beschadigd is."
Verder meldt kapt Dijkama, dat het scheepsvolk te Cardiff zeer schaars was maar dat in weerwil van de pogingen de ronselaars, het zijne tot nog toe aan boord bleef. Intusschen waren de pogingen van een der eerste ronselaars, om zijn volk te verleiden, van dien aard, dat de bootsman van de Elise Susanne hierover woedend geworden tot dadelijkheden oversloeg, die hem een aantal vensterruiten benevens een dag opsluiting hebben gekost; maar toch het gevolg hadden dat men verdere pogingen staakte.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-04-1852

Plymouth 22 Oct.
Het Ned. schip Elise Susanne, kapt. Grafthuis, van Rangoon naar Rotterdam, is alhier wegens ziekte der equipage binnengeloopen.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 26-10-1861