Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Alberdina (1823)
Anja (1833)
Twee Gebroeders (1848)
 
Meer informatie over dit schip
Texel, 18 Maart
Door bekomen schaden niet kunnen uitzeilen: ... Hazewinkel, Anja, Bayonne.
Algemeen Handelsblad, 20-03-1835

Vlie, 25 October.
Kapt. A. C. Hazewinkel, Antje, alhier binnengekomen, v. Liverpool n. Zwolle, heeft door zware stortzeeën de boot, sloep en verschansingen verloren en zout gepompt en andere zeeschade bekomen, is naar Terschelling gezeild.
Algemeen Handelsblad, 29-10-1838

Elseneur, 11 Oct.
Kapt. Hazewinkel, voerende het schip Anja, 7 dezer alhier gepasseerd, rapporteert, dat 5 dezer 8 mijlen van Swinemünde en ¼ mijl van Greifswald, is gezonken het schip 3 Gebroeders, kapt. Kramer, v. Stettin n. Amsterdam; kapt. Hazewinkel had van de ekwipaadje niets ontdekt.
Algemeen Handelsblad, 18-10-1845

DE VEILING van bet SCHOONER-KOFSCHIP ANJA, gevoerd door Kant. B. A. HAZEWINKEL, door den Makelaar JAN CORVER, ten overslaan van den Notaris J. A HOOG, aangeslagen geweest tegen den 25sten October jl., doch toen Uitgesteld , zal nu voortgang hebben op Maandag den 6den December 1847, des Avonds ten Zes Ure, in de Nieuwestads-Herberg aan het IJ, te Amsterdam. Iemand nader onderrigt begeerende spreke met bovengemelden Makelaar.
Algemeen Handelsblad, 26-11-1847

Maandag 6 Dec., in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ. Het welbezeild schooner Kofschip Anja, kapt. B. A. Hazewinkel, 89 tonnen. ƒ 3600. In slag ƒ 800. D. Beth.
Algemeen Handelsblad, 08-12-1847


Wells-Next-the-Sea, 8 Nov.
De Ned.galjoot Twee Gebroeders, Hobma, van Amsterdam n. Newcastle, is gisteren op 15 mijlen afstand van hier gezonken; de ekwipaadje is gered en alhier aangekomen.
Algemeen Handelsblad, 13-11-1851