Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Argonaut (1858)
 
Meer informatie over dit schip
Hongkong 22 Juni
De alhier van Kanagawa [ Yokohama] gearriveerde Ned. bark Argonaut, kapt. Carst, heeft in de Japansche zee vele stormen ondervonden en daarin voorsteng, watervaten en andere goederen van dek verloren en de kajuit vol water gekregen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-08-1860

J.J. van der Meulen en W. Bakker Bz, makelaars, presenteren op maandag de 10e juni 1861, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, te verkopen: een buitengewoon snelzeilend, gekoperd en kopervast, in het jaar 1858 nieuw gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ARGONAUT, laatst gevoerd door wijlen kapt. J.P. Carst; volgens Nederlandse meetbrief lang 39 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 60 duimen,hol 3 ellen 94 duimen en alzo gemeten op 387 tonnen of 205 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, enz. als breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt te Amsterdam in het Oosterdok aan de dijk.
Nader bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de Coningh & Co te Amsterdam.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-05-1861

Amsterdam 31 mei.
Het schip Argonaut, kapit. Donema, v. Surabaya alhier aangekomen, heeft op 7° Z B en 31° W L, door eene plotseling invallende bui bij onstuimige zee, bramstengen, bramra's, marsstengen, marsra, zeilen en touwwerk verloren; na een en ander zooveel mogelijk hersteld te hebben, had men de reis voortgezet.
Rotterdamsche Courant, 02-06-1862