Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Elisabeth (1857)
Ida Bouwina (1892)
 
Meer informatie over dit schip
Donderdag 8 April 1886, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de weduwe S. DE VRIES te Delfzijl, publiek worden verkocht Het Schoonerschip ELIZABETH, thans liggende te Amsterdam in het Westerdok, groot 147. 87/100 ton N. m, met COMPLETEN INVENTARIS, in eigendom bevaren geweest door nu wijlen H.J. APOL.
Informatiƫn ten KANTORE van J.C. JENTINK, notaris te Delfzijl.
Veendammer Courant, 03-04-1886

Delfzijl 8 April.
Het door kapitein H.J. Apol gevoerd geweest schoonerschip Elisabeth, thans liggende te Amsterdam groot 137 registertonnen en zulks met al deszelfs opgoed en behooren, werd heden-avond alhier publiek verkocht aan heer J.J. Sijdzes voor ƒ415 en zal bevaren worden door kapitein H.W. Kaijzer.
Winschoter Courant, 11-04-1886