Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Ida Elisabeth (1856)
Elisabeth Maria (1871)
Koophandel (1878)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 11 Mei.
Volgens telegrafisch berigt uit Cadiz van 9 dezer, was kapt. Kramer, voerende het Nederl. barkschip Ida Elisabeth, van Cardiff naar Batavia bestemd, den 4den dezer, 's middernachts, in aanzeiling geweest met de mailstoomboot Candace, welke dientengevolge was gezonken. De Ida Elisabeth verloor daarbij den boeg en bekwam verder zulke belangrijke schade, dat het niet doenlijk was de reis te vervolgen, hetgeen door de equipage dan ook geweigerd werd.
Om deze redenen was men te Cadiz binnengeloopen om de schade te herstellen. Volgens de Lloyds List hebben de kapitein, twee passagiers en vier zeelieden van de Candace, het leven bij dit ongeluk verloren. De overige nog omtrent 50 personen (zeelieden en passagiers), van alles ontbloot, werden door de bemanning der Ida Elisabeth gered.
NRC, 12-05-1858