Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Elsiena Catharina (1840)
 
Meer informatie over dit schip
Papdale House ( Kirkwall) den 31 december.
De Elsina Catharina, kapit. G. J. Ruibing, te Winschoten te huis behoorende, is met gesprongen fokkemast, overgeworpen lading (uit rogge en gerst bestaande) en andere schade te Otterswick (Sanday) binnengeloopen. Zij zal moeten lossen.
Rotterdamsche Courant, 11-01-1848

OPENBARE VERKOOPING, te Schiedam, op MORGEN, Vrijdag 3 Maart 1848, des middags te één ure, op de Koopmansbeurs, van circa 45 Lasten gedroogde rogge, circa 45 dito dito gerst, circa 28 dito dito dito, meerder en minder beschadigd van Pernau aangebragt met het Schip Elsina Catharina, Kapitein G.J. Ruibing; liggende in Ligters, naast de Beurs.
Nader onderrigt bij den Makelaar J. B. NOLET, te Schiedam, en W. & ALB. SMALT, te Rotterdam.
Rotterdamsche Courant, 02-03-1848

Hellevoetsluis, 10 Dec. jl.
Vrijdag avond is bij stormweder op de ribben van den de Hinder een kofschip gestrand, hetwelk den volgenden morgen geheel onder water zat. De bemanning, benevens de kapitein, zijn vrouw en hun kind zaten in het want en hoopten op redding, doch welke pogingen men daartoe ook aanwendde, het mogt niet gelukken nabij het schip te komen. Na geruimen tijd in die allervreesselijkste pozitie te hebben doorgebragt, is ook hunne laatste wijkplaats voor het geweld der baren bezweken, en hebben zij hunnen dood in de golven gevonden. Een persoon der bemanning, zekere Smith, is gered en door hem is men den naam van het schip en van dien van den kapitein te welen gekomen, zijnde het kofschip Gezina Catharina, gevoerd door kapitein Ruibing.
De Tijd, 13-12-1856

Brielle, 9 Dec.
Heden is alhier aangebragt per loodskotter nommer 1, de matroos B. Smith, zijnde de eenige geredde van de Ned. kof Elsina Catharina , kapit. Ruibing, op den de Hinder gestrand; de overige equipage is omgekomen.
Groninger Courant, 12-12-1856