Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
A.R. Falck (1846)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 25 Junij.
Volgens brief van kapt. Boulet, voerende het schip A. R. Falck, van Batavia herwaarts gedestineerd, in dato Nieuwediep (N.H.)p den 23sten dezer, was hij, na den 14den April van Sint Helena vertrokken te zijn, den 1sten Junij bij de Westersche eilanden Corfo en Floris des morgens ten 5 ure door eene geweldige hoos met dwarlwind beloopen, welke twee uur aanhield en waardoor hij een geheel stel zeilen, uitgenomen de bramzeilen , verloor. De marszeilen waren en gereefd bezaan en groot-zeil gegeid; ten einde het schip voor den wind te doen vallen, moest de fok bij gehouden worden, doch bleef met het boord te water liggen; de fok barstte, kluiver en stagzeil vlogen weg; alle moeite was vergeefs, en de wind zoo hevig, dat de voorbramsteng letterlijk over boord gewaaid was zonder eenig zeil er aan. Na verloop van een uur mogt het kapt. Boulet gelukken, het schip voor den wind om te krijgen, en na dat het weder tegen 7 uur wederom bedaard was, was hij in staat de lappen van de ra's te snijden en nieuwe zeilen aan te slaan.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 26-06-1849