Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Fop Smit (1851)
IJstroom (1869)
Dagny (1883)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 22 Maart.
Kapt. Mets, voerende het barkschip Fop Smit, schrijft in dato 20 dezer uit Falmouth: "Dat hij van den 4den tot den 18den dezer door drie hevige stormen beloopen werd, de eerste op de Gronden en de beide anderen onder Start Point, waarvan de laatste de hevigste was. Het schip werkte vreeselijk; de kuil stond vol water en men kon met beide pompen het schip niet lens houden. Nadat de storm bedaard was, stond er twee voet water bij de pomp; alle zeilen zijn zwaar gehavend, vele gescheurd en verloren. De stuurmachine is gebroken. Op de hoogte van Mauritius werden wij nog door een orkaan beloopen; waarin wij do beide boven- en ondermars-, fok- en slagzeilen totaal verloren. Alhier zal ik slechts het hoogst noodige aanschaffen en bij gunstige gelegenheid de reis vervolgen."
Algemeen Handelsblad, 25-03-1867