Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Hendrika Roelina (1856)
Fortuna (1866)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 29 April.
...en heden en morgen zullen binnen deze stad worden gebragt het nieuw gebouwd brikschip Zuidhorn, gevoerd door kapit. J. Lenthorst, van Zuidhorn, groot 120 last, en het brikschip Hendrika Roelina, gevoerd door kapit. J. Helmers, van de Lemmer, groot 120 last, beide gebouwd op de werf van E. H. Meursingh, te Hoogezand;...
Groninger Courant, 30-04-1856

Texel, 24 Oct.
Het schip Hendrika Roelina, kapt. Helmers, van Galati alhier binnen, heeft schade aan de verschansing en over geworpen lading.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 27-10-1862

Falmouth, 13 Sept.
Het alhier van Izmir om order gearriveerde Ned. schip Hendrika Roelina, kapt. Helmers, is op het drooge gehaald om den bodem schoon te maken.
AH 17-09-1863

J. PICCARDT Notaris te Hoogezand, zal op Maandag den 30sten Januarij 1865, des Avonds ten 6 ure ten huize van den Logementhouder K. J. NEVEN aldaar, publiek presenteren te Verkoopen:
Het snelzeilend en goed onderhouden BRIKSCHIP, HENDERIKA ROELINA, groot 168 tonnen, in den Jare 1855 gebouwd, met deszelfs completen Inventaris, thans liggende te Harlingen, laatst gevoerd geweest door kapt. J. HELMERS. Informatien bij den Heer B. H. MEURSING te Hoogezand.
Algemeen Handelsblad, 09-01-1865