Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gebroeders (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 25 juni.
Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd Gebroeders, gevoerd door kapt. E.H. Loodijzen, van Schiermonnikoog, groot 80 last en gebouwd op de werf van G.B. van der Werf te Veendam.
Provinciale Groninger Courant, 26-06-1856

J.R. Bos Janszen en H. Tollenaar, makelaars zullen, als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van deurwaarder Jac. Dupont Noordbeek, op maandag 3 februari 1873, des namiddags te 6 uur, in het lokaal de Zwaan op de Nieuwedijk te Amsterdam publiek verkopen het extra ordinair, wel bezeild schoener-galjootschip, varend onder Nederlandse vlag genaamd GEBROEDERS, kapt. T.K. Faber, geklasseerd Veritas 5.6 1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24.00 meter, wijd 4.62 meter en hol 2.60 meter en alzo gemeten op 131 ton of pl.m. 70 last, en dat verder met al deszelfs opgoederen en annexen. Thans liggend aan de werf de Zwarte Raaf in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.
Provinciale Groninger Courant, 30-01-1873

Amsterdam, 20 Maart.
Het Ned. schip Gebroeders, kapt. Rapp, van Amsterdam met suiker naar Landskrona, heeft volgens telegram op de Vliereede schade bekomen en is naar Harlingen opgezeild.
Het Vaderland, 23-03-1874

Vlie, 19 Maart;
Marnix, Tap, Nörrkop is op de reede teruggekomen, na in aanzeiling te zijn geweest met het schip Gebroeders, kapt. Rapp, en heeft daarbij eenige lichte schade bekomen.
Algemeen Handelsblad, 24-03-1874

Wyborg, 11 Nov.
De Ned. kof Gebroeders, kapt. Rapp, van St. Petersburg naar Antwerpen, is op Hogland gestrand en wrak geworden. De equipage is gered. Een gedeelte der lading zal geborgen kunnen worden.
Het Vaderland, 16-11-1876

Wyborg, 24 Nov.
Een gedeelte lading is geborgen van het schip Gebroeders, kapt. Rapp, van St. Petersburg naar Antwerpen bestemd en op Hogland gestrand. Daar de vaart door het ijs geheel gestremd is, zal de verscheping der goederen eerst in het volgend voorjaar plaats kunnen hebben.
Algemeen Handelsblad, 02-12-1876