Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Paramaribo (1838)
Jeanette en Anna (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Boulogne, 3 Maart.
De Nederlandsche schoonerkof Jeanette en Anna, kapit. van der Braak, van Livorno naar Antwerpen, is gisteren morgen tusschen Kaap Griney [= Cap Gris Nez] en South Foreland aangezeild en gezonken, doch het volk, uitgenomen een matroos, gered.
Groninger Courant, 07-03-1851

Aan Pierre Pichon, gezagvoerder van het Fransche loggerschip, genaamd St. Pierre, te huis behoorende te Boulogne, mede eene zilveren medaille en tweehonderd franken, om onder de equipagie van zijn schip te verdeelen, voor het op den 11 februarij ll. opnemen der equipagie van het door eene Engelsche stoomboot, op de hoogte van Zuid-Voorland, overzeilde, en daarna dadelijk gezonken Nederlandsch galjootschip Jeannette en Anna, gevoerd door kapit. E. J. van der Braak, komende van Livorno en bestemd naar Antwerpen, hier ter stede te huis behoorende, welke equipage, bestaande in elf man, zich in de boot had gered, door gemelden kapitein Pichon is opgenomen en onder allerloffelijkste behandeling te Boulogne voornoemd aan wal gezet, terwijl de stoomboot, zonder naar de equipage van de Jeannette en Anna om te zien of hulp te verkenen, dadelijk hare reis heeft vervolgd.
Rotterdamsche Courant, 18-03-1851