Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Constantia en Elisabeth (1854)
Alexander (1860)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, Dingsdag 27 Junij.
Heden is van de werf de Haan, van de scheepsbouwmeesters J. R. Boelen & Zoonen, in de Groote Bikkerstraat, te Amsterdam, te water gelaten het barkschip Constantia en Elisabeth, groot ongeveer 220 lasten, gebouwd voor rekening van de heeren G. Hooft en W. H. van Notten en gevoerd zullende worden door kapt. A. J. Schoonenbosch.
Algemeen Handelsblad, 28-06-1854

Amsterdam 10 december.
Het schip Constantia & Elizabeth, wijlen kapit. A. J. Schoonenbosch, van Akyab naar Falmouth, is volgens brief van den eersten stuurman in dato Tafelbaai ( Kaap de Goede Hoop) 5 october, aldaar met gebroken roer binnengeloopen, na aanhoudend stormweder te hebben doorgestaan; een gedeelte der lading moest gelost worden. De kapitein en de bemanning waren aldaar ziek gearriveerd en in het hospitaal opgenomen, alwaar de kapitein overleden was.
Rotterdamsche courant, 12-12-1855

Het schip Constantia en Elisabeth , kapt. Legel qq., op de Noorderbank in de haven van Point Henry aan den grond vastgeraakt (zie ons vorig Nà‚°.) is weder, zonder schade, in vlot water gekomen.
Algemeen Handelsblad, 17-05-1858