Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jonge Cornelis (1840)
Hendrik (1852)
 
Meer informatie over dit schip
Mauritius
Klein - Jonge Cornelis, van Java naar Amsterdam, is met gebroken bezaan-mast binnen geloopen. Dit schip moet repareren alvorens de reis voort te kunnen zetten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-10-1844

Mauritius, 5 Julij.
Onze haven is opgepropt met schepen die in de jongste stormen schade geleden hebben, waaronder zich bevinden de Jonge Cornelis, van Alblasserdam.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 09-10-1844

Den 30sten December, des avonds ten 4½ ure, is tusschen de 4den en 5den ton van het Brouwershavensche zeegat, met vliegende storm en dikke sneeuw, op 6 vadem water ten anker gekomen het barkschip Hendrik, kapt. van der Hoeven, van Batavia naar Rotterdam bestemd. Ten 1 ure des nachts brak de zware ketting, waarop men dadelijk het tweede anker liet vallen, doch ook die ketting brak op 45 vadem af; bijna op hetzelfde oogenblik stiet het schip en werd bij den Houten Kaap op het strand van Schouwen gezet; het schip is lek. Men heeft bereids de nodige stappen gedaan, om zooveel mogelijk van schip en lading te bergen.
De Oostpost, 01-03-1854

Rotterdam, 21 Januarij
Van de lading van het bij Renesse gestrande barkschip Hendrik, kapt. v. d. Hoeven, v. Batavia naar Rotterdam bestemd (zie ons Nommer van 3 dezer), heeft men, naar wij vernemen, plus minus 1600 bn. Koflij, 586 blokken Tin en een gedeelte der Kaneel kunnen bergen; de Koffij echter in een zeer slechten staat. Het wrak zal den 23sten Januarij op de strandingsplaats verkocht worden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-01-1854