Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Alida (1858)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 15 Febr.
Zooals vroeger werd bericht, is : den 22sten Dec. jl. te St. Combs aangedreven eene scheepskist, waarop Jacob Mik–Hoogezand, alsmede een naambord waarop, Alida. Aangezien genoemde Jacob Mik als kok aan boord was van het te Pekela tehuis behoorende galjootschip Alida, kapt. Meijer, hetwelk den 24sten Nov. 1876 van Saint-ValĂ©ry-en-Caux vertrok met bestemming naar Gothenburg en waarvan sedert geen bericht is ingekomen, is het als zeker aan te nemen, dat genoemde bodem met de bemanning is verongelukt.
Algemeen Handelsblad, 18-02-1877