Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gelderland (1878)
 
Meer informatie over dit schip
Gelderland. Het stoomschip Gelderland, van Rotterdam naar Java, vertrok hedennamiddag van Marseille. (Amsterdam, 10 Febr.)
Rapport van kapt. S. Otto, voerende het Stoomschip "Gelderland" op reis van Rotterdam naar Java. via Southampton en Marseille.
26 Jan. Vertrokken namiddags 2 uur van Southampton, waren te 6 uur buiten de Needles. wind ZW. stijve koelte, 's nachts aannemend van wind en zee.
27 Jan. Stormweder, ankerden in Torbay.
28 Jan. Goed weder. Vertrokken om 6 uur 's ochtends; des avonds W.Z.W. wind, hooge wilde zee, stoomden halve kracht; een der koohokken werd stukgeslagen.
29 Jan. Wind W.Z.W.; stormweder; zwaar werkend schip; het geheele dek vol water: watervaten. varkens- en kippenhokken sloegen stuk en overboord; 's namiddags braken door het zware slingeren de stutten van de halve stoomboot op dek, kregen er gelukkig takels op en behielden haar; de bakboords luchtkoker werd met de kraag uit dek gerukt, waardoor veel water naar beneden stroomde.
30 Jan. Barometer wild dalende, stormweder.
31 Jan. Barometer 738 Millim. Het woei een orkaan, waardoor men niets zien kon; het schip viel twee streken af; met volle kracht stoomende, kon ik het schip niet op den koers krijgen; door het nieuwe achterzeil te zetten kwam het schip op koers, doch het stagzeil vloog aan stukken. Ik bleef met volle kracht doorstoomen om het schip te sturen, maar kwam geen duim vooruit, dien dag sloeg aan stuk de beide campagnetrappen met leuningen, het tweede koehok, de reeling, de kleeden der lifebooten, de stoompijpen van de winches en werd de chefkok over boord geslagen.
1 Febr. Stormweder, lagen met den kop op de zee enkel stuurhoudende, moesten 's avonds afhouden voor een schip, kregen alstoen een stuk water over, waardoor de kap van de salon verbrijzeld werd en veel water in de kajuit drong, de presennings van achter- en grootluik met de schalklatten werden losgerukt, veel water kwam daardoor in het ruim.
2 Febr. Afnemend van wind en zee.
3 Febr. goed weder, vervolgden onze reis en arriveerden 7 Febr. te Marseille.
De Gelderland heeft veel aan dek geleden, van alle hutten sloegen de lijsten weg en de paneelen los en gebroken, de ijzeren verschansing is op sommige plaatsen gescheurd, de reelings zijn krom of geheel verdwenen, het schip bleef dicht en de machine werkte steeds uitstekend; eenigen mijner equipage bekwamen kneuzingen, zijn thans aan de betere hand; buiten het reeds opgenoemde zijn er nog vele goederen weg en beschadigd, ook het tuigde zeilen hebben veel geleden, maar wij mogen van geluk spreken dat wij de vreeselijke stormen zoo goed doorstaan hebben; in mijn leven heb ik nimmer zulk weder op mijne vele reizen bijgewoond, de "Gelderland" bewees wederom een sterk betrouwbaar en uitstekend zeeschip te zijn. ( Rotterdam, 10 Febr.)
Algemeen Handelsblad 12-02-1883

Amsterdam, 24 Mei.
Het Ned. st. Gelderland, van Rotterdam naar Batavia, met brand in de lading te Suez teruggekomen, heeft gisteren na volbrachte reparatie de reis voortgezet.
Het nieuws van den dag: Kleine Courant, 26-05-1884

De Gelderland ging in 1896 bij de de Hinder voor anker vanwege een breuk in de krukas.
Het schip werd door Rallus naar Rotterdam gesleept. Vanwege het breken van de sleeptros tijdens stormweer dreef de Gelderland bij de noordpier van de Nieuwe Waterweg op het strand en moest worden afgebracht.
Vrij naar 'De zeilvloot van Willem Ruys'.