Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Henricus Gerardus (1853)
Gerredina Wilhelmina (1866)
 
Meer informatie over dit schip
Gisteren is te Amsterdam, van de werf der heeren Meijes en Z., te water gelaten het barkschip Henricus Gerardus, groot 200 lasten, gebouwd voor rekening der heeren Wed. B. W. van Starkenborg van Straten, te Amsterdam
Opregte Haarlemsche Courant, 05-08-1853

Met deze vervul ik den treurigen pligt, met bekend te maken het overlijden van mijn dierbaren Echtgenoot HENDERIK PRINS, in leven gezagvoerder van het Barkschip Henricus Gerardus; hij eindigde dit leven den 3den dezer in den ouderdom van ruim 33 jaren, waarvan ik 8 jaren met hem eenen genoegelijken Echt doorbragt, alhoewel zijne gezondheid reeds zeven achtereenvolgende jaren bij afwisseling, door groote folteringen ondermijnd werd. Groot is het verlies, hetwelk zekerlijk door Diegenen, welke hem van nabij kenden gevoeld zal worden., maar meer door mij die in hem eenen trouwen Verzorger verliest, en mij twee kinderen nalaat, te jong om het gemis te beseffen.
Amsterdam, 7 November. W. Mulder
Algemeen Handelsblad, 08-11-1853

De onlangs verkochte schepen Henricus Gerardus en VVilhelmina, voeren thans respectievelijk de namen Gerrredina Wilhelmina en Maria & Jeannette.
Bataviaasch Handelsblad, 22-07-1865