Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Koning der Nederlanden (1872)
 
Meer informatie over dit schip
Een grote ramp.
Met innige deelneming zal ons gehele volk vernemen welke ramp een der mailboten van de Maatschappij Nederland, de KONING DER NEDERLANDEN, op 4 oktober jl. getroffen heeft. Door het breken van de schroefas – de grote boom van staal, welke onder de kiel ligt der boot – is een gat geslagen in de kiel. Het schip bevond zich toen in de Indische Zee op 5º Z 64ºO, maar is 24 uur drijvende gehouden, dankzij de waterdichte afdelingen, en toen zijn in goede orde al de passagiers en de gehele bemanning in de sloepen gegaan, die van drie weken leeftocht voorzien, koers hebben gezet naar de Tschagos Archipel ten zuidwesten van Ceylon, welke tussen 7° en 4°ZB en 70° en 72° OL gelegen is. Het hoofdeiland heet Diego Garcia, dat een voortreffelijke haven heeft. De eilanden bevatten grote hoeveelheden kokospalmen. De bevolking, welke vreedzaam en hulpvaardig is, bedraagt 400 mensen en de eilanden behoren aan Engeland. Er hebben zich in de laatste jaren Franse kolonisten op deze eilanden gevestigd, met toestemming en hulp der Engelse regering. Nadat de boten het schip hadden verlaten, is het gezonken. In volmaakte orde schijnt de inscheping van passagiers en bemanning in de sloepen te hebben plaats gehad. Doordien men 24 uren tijd voor de voorbereidselen had, kon alles kalm gaan. Een der sloepen, door de eerste officier bestuurd en met een deel der passagiers en equipage bemand, is door het stoomschip WYBERTON op zee opgenomen, en gisteren te Aden gebracht, van waar het bericht van de ramp aan de Maatschappij geseind is. Aan de Engelse regering is verzocht een oorlogsschip van Ceylon naar de Tschagos Archipel te zenden, om de passagiers en bemanning, die naar wij hopen en verwachten daar geland zijn, af te halen. Op een honderdtwintig mijlen van deze Archipel had het onheil plaats, en de sloepen zouden een week zeilens behoeven om het te bereiken. De eerste officier verwachtte dat de andere sloepen, die niet in het zicht waren, de eilanden veilig zouden hebben bereikt. De plaats, waar de sloepen het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN hebben verlaten, is gelegen ongeveer 100 geografische mijlen van de Tschagos eilanden en in het gedeelte van de oceaan, waar de zee zeer kalm is. De verwachting van de 1ste officier dat de andere sloepen behouden op een dier eilanden zullen aanlanden, komt ons dus niet ongegrond voor.
Het is evenwel te betreuren dat de onzekerheid omtrent hun lot vermoedelijk nog geruime tijd zal voortduren, daar de eerste sloep eerst gisteren te Aden is aangekomen en men op Ceylon voor die tijd dus niets van het ongeval kon weten.
Zoals reeds is medegedeeld, heeft het gouvernement te Aden aan dat op Ceylon om van daar een oorlogsschip te zenden. De afstand van Ceylon tot de Tschagoseilanden bedraagt een dag of vijf stomens. Het schip is eerst de volgende dag na het ongeval verlaten moeten worden, en het feit, dat al de sloepen voor 3 à 4 weken zijn geproviandeerd kunnen worden, levert ons bovendien het bewijs er tijd is geweest om alles te regelen.
Algemeen Handelsblad, 22-10-1881