Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Koning Willem III (1855)
 
Meer informatie over dit schip
Bremerhaven, 1 Febr.
Op den 12den Decenber ll. verongelukte nabij het eiland Kapini, behoorende tot de Groot-Anambasgroep [ Anambas Eilanden], in de Chinesche zee, in een hevigen storm, het Nederlandsche barkschip Koning Willem III, gevoerd door J. J. Vellenga, komende van Saigon met eene lading rijst en bestemd naar Hongkong. Schip en lading gingen verloren, doch de bemanning werd gered.
Algemeen Handelsblad, 16-03-1867