Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gezina Harmina (1830)
Vrouw Alida (1849)
 
Meer informatie over dit schip
Kapt. J. H. Jonker, voerende het schip Gezina Hermina, met zout, van Liverpool naar Alkmaar, in het Nieuwediep (N.H.) binnen, meldt vandaar van den 23 Nov., dat hij den 14 dito des avonds ten negen ure op het Goodwin Sands vastgeraakt, doch, na lek gestoten en een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, tegen middernacht weder vlot geworden is, veel water bij de pompen hebbende en het schip niet dan met twee pompen met groote moeite lens kunnende houden, was hij op de hoogte van den Singels van een Tesselsche loods voorzien geworden, en daarmede den 20 dito in Texel binnengekomen; het schip had veel geleden.
Leydse Courant, 27-11-1837

Kapt. Jan Hendriks Jonker, voerende de kof Gesina Harmina, van St. Davids (Sch) te Dordrecht aangekomen, raporteert dat hij in den ochtend van den 24sten Sept op 55° 9' N. Breedte, 1° 15' O Lengte eene boot in het gezigt kreeg, naar welke hij dadelijk koers stelde, en die, na langszijds gebragt te zijn, bleek van binnen den naam te voeren van: Samuel Wasley, en te bevatten twee jongens, genaamd William Strout, oud 15 jaren, en George Carlisle, oud 12 jaren, beide geboren en woonachtig te Ramsgate, benevens het lijk van ren derde, genaamd Frank Davis, oud 14 jaren, woonachting te Scarborough, welke laatste dien nacht was overleden. Gemelde jongens waren in den avond van den 19den Sept. van Scarborough, door den harden wind naar zee gedreven en werden, na vijf etmalen, zonder eenige levensmiddelen, in de boot doorgebragt te hebben, door kapt. Jonker gered, verpleegd, te Dordrecht aangebragt, en dadelijk daarna naar Engeland teruggezonden.
Algemeen Handelsblad, 05-10-1840