Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gouverneur Elsevier (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Den 30sten Dec. te Barbados binnengekomen: Gouverneur Elsevier, Kuyt, Rotterdam, met verlies van verschansingen, hebbende hevige stormen in de spaansche zee doorgestaan.
Opregte Haarlemsche Courant, 22-01-1853

Rotterdam, 15 Aug.
Volgens particulier berigt is het alhier tehuis behoorende brikschip Gouverneur Elsevier, kapt Specht Grijp, den 19den Junij op eene onbekende blinde klip in de nabijheid van Axim [ San Antonio de Axim] gestrand Een gedeelte der lading was geborgen, doch het schip zoude waarschijnlijk geheel weg zijn.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-08-1860

Ramsgate 6 febr.
Het Ned. brikschip Gouverneur Elsevier, kapt. Specht Grijp, van Rotterdam naar St. George Del Mina, alhier binnen, heeft door aanvaring van eene Engelsche oorlogstoomboot (terwijl het schip onder Duins ten anker lag) boegspriet en fokkemast verloren, den grooten mast gekraakt en schade aan de verschansingen bekomen.
Rotterdamsche Courant, 09-02-1860