Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Graaf van Limburg Stirum (1851)
Ruyter, de (1859)
 
Meer informatie over dit schip
Den 26sten Jan. waren te Kerch in het ijs liggende de Nederlandsche schepen Neptunus, Ringeling; Graaf van Limburg Stirum, Klein; Helena Catharina, de Boer en Alida Henriette, Lourens.
Algemeen Handelsblad, 17-03-1855

Amsterdam, 1 Aug.
Het schip Graaf van Limburg Stirum, kapit. M. van Holdinga, is, volgons brief van Batavia van den 8 Junij, bij Sapoedi totaal verongelukt. [Volgens een ander schrijven van Batavia van den 9 Junij, zou bovengemeld schip behouden te Tjilatjap zijn aangekomen.]
Groninger Courant, 07-08-1857