Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Pallas (1850)
Prinses Charlotte (1850)
Japan Packet (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 31 Julij.
Volgens een heden ontvangen particulier schrijven van kapt. Hille, voerende het barkschip Prinses Charlotte, dd. Kaapstad (SA) 8 Junij, heeft het schip bij den hevigen storm in de Tafelbaai (zie ons No. van gisteren) - ankers en kettingen verloren; is echter van een en ander voorzien en vlot gebleven Door het in aanraking komen met een ander drift zijnde schip, is de boegspriet gebroken en heeft men meer andere schade aan den boeg bekomen. Passagiers en equipage in goeden welstand.
(Volgens een ander berigt moet ook de lading beschadigd zijn).
Nieuwe Rotterdamsche courant, 01-08-1857

Den 14den Januarij zal te Rotterdam geveild worden het barkschip Prinses Charlotte (141 last, geb. in 1850), laatst gevoerd door kapt. kK L. Hille.
Bataviaasch Handelsblad, 22-02-1862