Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Guinea (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Heden ontvangen wij de treurige tijding dat onze waarde Broeder en Behuwd-Brocder J.E.G. SCHOMERUS, Opperstuurman aan boord van het Brikschip Guinea, Kapitein Cbevecoeur, den 10den September jl., door een noodlottig toeval te Yokohama in Japan, in den ouderdom van 35 jaren overleden is.
Rotterdam, Uit aller Naam,
28 November 1862. W. R. VAN DEN BERG.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-12-1862