Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Suzanna Maria Catharina (1839)
Gelie (1854)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 27 April.
Aangaande hef schip Susanna Maria Catharina, Kapt. Dirksen, van hier naar Constantinopel, te Plymouth met schade binnengeloopen, wordt, volgens brief van den Kapitein in dato 20 dezer, gemeld, dat hetzelve op de hoogte van Lizard Point in een' hevigen storm op zijde had gelegen, zwaar gewerkt en eenige lekkaadje had bekomen, waardoor men genoodzaakt was geweest te Plymouth binnen te loopen, alwaar na gehouden inspectie de lading werd gelost, om het lek te vinden en de verdere schade te repareren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-04-1844