Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Zuidhorn (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 29 April.
...en heden en morgen zullen binnen deze stad worden gebragt het nieuw gebouwd brikschip Zuidhorn, gevoerd door kapit. J. Lenthorst, van Zuidhorn, groot 120 last, en het brikschip Hendrika Roelina, gevoerd door kapit. J. Helmers, van de Lemmer, groot 120 last, beide gebouwd op de werf van E. H. Meursingh, te Hoogezand;...
Groninger Courant, 30-04-1856

Amsterdam, 22 Maart.
Aangaande het schip Zuid Horn, kapt. J. Linthorst, v. Rio Grande (Br) naar Montevideo, op de baar bij eerstgemelde haven verongelukt, wordt, volgens brief van daar, gemeld, dat het den 18 Januarij zich met een goeden wind voor de enge baar van Rio Grande (Br) bevond, en op het sein van den loods de baai inzeilde, aldaar was het door windstilte overvallen, door den stroom naar de banken gedreven, en, nadat de ankerketting gebroken was, gestrand, zoodat de loods kort daarna verklaarde, dat het schip totaal verloren was.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 23-03-1858

Rio Grande (Br) 20 januarij.
De bemanning van het Ned. brikschip Zuldhorn, kapit. Lindhorst, den 18 dezer op de baar alhier verongelukt, tracht nog een gedeelte van het wrak te bergen.
Rotterdamsche courant 19-03-1858