Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Zephyr (1852)
Willem Eduard (1857)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 13 Mei.
... is van hier vertrokken het Schoonerschip Zephyr, groot 127 roggel. '' 180 tonnen, kapt. T. Visser van Den Helder; gebouwd op de buitenwerf van E. H. Meursing alhier. Dit vaartuig is voor rekening eener reederij, onder directie van den heer P. C. W. CALKOEN te Amsterdam. Hetzelve wordt morgen of overmorgen door de sleepstoomboot in zee gesleept; deszelfs bestemming is Archangelsk en van daar met eene lading rogge naar Amsterdam.
Groninger Courant, 14-05-1852


Rye 1 Dec.
De Ned. schoener Willem Eduard, kapt. van Wijk, van Buenos Aires naar Londen, is gisteren op de hoogte van Hastings in aanzeiling geweest met het Eng. oorlogsstoomschip Flying Fish, verloor daarbij de groote mast en bekwam een dusdanig zwaar lek, dat men genoodzaakt was hel schip op 7 mijlen afstands van deze plaats op strand te zetten, alwaar het spoedig zoodanig geleden heeft, dat men het als wrak moet beschouwen. Als het weder dienen wil, hoopt men de lading (huiden en tabak), alhoewel beschadigd, te redden. Bereids zijn 800 bn. tabak gelost. De stuurman van de Willem Eduard is bij de aanzeiling op de stoomboot, die mede eenige schade bekomen heeft, overgesprongen en daarmede te Portsmouth (GB) geland.
Java-bode, 22-01-1862