Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Koning Willem III (1870)
Amelia (1876)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 3 Oct.
Blijkens een bij de reederij ontvangen telegram uit Havana, is het nederl. schip Amelia, kapt. L. Hoogerwerff verongelukt, doch het volk gered. Bovengenoemd schip vertrok den 8n Mei uit Cuxhaven naar Mexico.
De Tijd, 04-10-1879

New York 22 Oct.
Het onder twintig anderen op de Baar van Santa Anna gestrande Nederlandsche schoenerschip Amelia, kap. Hoogerwerf. is hoog op strand gedreven, doch zwaar beschadigd. De lading werd geborgen, doch al de schepen die op strand dreven, waaronder ook de Amelia, werden tot zeer lage prijzen verkocht.
Rotterdamsche Courant, 06-11-1879