Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Hollandia (1853)
 
Meer informatie over dit schip
Den 7den dezer is te Hoogezand het schoonerschip Hollandia, groot 76 lasten, voor rekening van den heer J. Boibert gebouwd, te voeren door kapt. J. Radeloff, van de werf van den scheepsbouwmeester Meursing te water gelaten.
De grondwet, 13-10-1853

Groningen, 5 December
Zaturdag morgen heeft alhier op eene bijzonder plegtige wijze de teraardebesteliing plaats gehad van bet stoffelijk overschot van den scheepskapitein J. C. Radeloff, van Amsterdam, gezagvoerder van bet. schoonerschip Hollandia, die in het begin dier week na eene ongesteldheid van slechts eenige uren alhier was overleden. — Al de zich alhier ter stede bevindende suheepskapiteins, ten getale van 26, volgden het lijk in rijtuigen.
Groninger Courant, 06-12-1853

Constantinopel 21 Junij.
Het Ned. schip Hollandia, kapt. Smit Petersen, van Galati naar Engeland om orders, in den Bosphorus in aanzeiling geweest en heeft daarbij een mast gebroken. Het schip zal hoogstwaarschijnlijk moeten lossen om te repareren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04-07-1855

Binnengekomen: Lissabon, 22 Jan.
Hollandia, Smit Hetersen, Rotterdam n. New York, lek en heeft schade bekomen.
Algemeen Handelsblad, 04-02-1856

Whitstable 9 Nov.
Het Nederlandsche schip Hollandia, kapt. Smit Petersen, van St. Petersburg naar Antwerpen bestemd, is eergisteren op Hasbro' Sand [ Haisborough Sands] gestrand. De equipage heeft, met uitzondering van den kapitein, die weigerde mede te gaan, het schip verlaten en werd later opgevischt en hier aangebragt. Toen men het schip verliet was er vier voet water in het ruim en het roer gebroken.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-11-1856