Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Zeelust, de (1828)
 
Meer informatie over dit schip
De Geïnteresseerden in de lading van het Schip ZEELUST, Kapt. P. P. AKKERMAN, van Marseille en Sète naar Amsterdam bestemd, doch te Dover opgebragt, worden uitgenoodigd tot bijwoning van eene Comparitie in de Karseboom, in de Kalverstraat, te Amsterdam, tegen Vrijdag den 11den januarij 1833, des namiddags ten één ure, om over de belangen dier lading te besoigneren.
Opregte Haarlemsche Courant, 10-01-1833

Het schip Zeelust, kapit. Mik, naar Zierikzee bestemd, is, te Liverpool liggende, lek geworden, en moet lossen.
Groninger Courant, 07-05-1839

Donaghadee, 15 Jan.
Het Ned. galjoot Zeelust van Dordt, kapt. Meek, van Glasgow n. Lissabon bestemd, is gisteren morgen op Balleycormac Point, bij Groomsport, gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn; de equipage is gered.
Algemeen Handelsblad, 23-01-1843

Het schip Zeelust, kapit. D. J. Mik, van Glasgow naar Lissabon, bij de haven van Hellast gestrand, is, volgens brief van Dordrecht van den 18 dezer, geheel verbrijzeld.
Rotterdamsche Courant, 28-01-1843