Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Rhijnvis Feith (1857)
Silentium (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Rio de Janeiro 10 mrt.
Het barkschip Silentium, kapit. Schagen v. Leeuwen, v. Rotterdam n. Melbourne, is den 25 febr. met verlies van fokkemast en grooten mast alhier binnengeloopen.
Rotterdamsche courant, 07-04-1863

Aangaande het schip Silentium, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Melbourne@ bestemd, met schade te Rio de Janeiro binnengeloopen (zie A.H.B. van 7 dezer), wordt gemeld, dat een gedeelte der lading was gelost. De kapitein hoopte tegen 21 Maart tot vertrek gereed te zijn en zou trachten voor de kosten, op 10,000 milreis geschat, geld op bodemarij te krijgen.
Algemeen Handelsblad, 10-04-1863

Melbourne 26 Dec.
Het schip Silentium, kapt. J. A. N. Schagen van Leeuwen, alhier van Mauritius aangekomen, heeft den 13den dezer bij Kaap Schanck, het groot-zeil, de bram-ra en één anker verloren.
Algemeen Handelsblad, 15-02-1864