Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Japara (1846)
 
Meer informatie over dit schip
Op 30-04-1852 is het schip gestrand bij Compton Bay.
Met zes voet water in het ruim moest men de grote mast en fokkemast kappen om het schip vlot te krijgen.
Op 8 mei is het schip vlot gekomen en naar Cowes gesleept.
De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn

Op 22 juli 1853 bezocht Prins Hendrik het schip op de rede van Hellevoetsluis en bewonderde daar de zelfrevende zeilen.
De Japara was het eerste Nederlandse schip dat dit technisch snufje had.
De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn

Rotterdam, 2 Dec.
Uit de Commercial Gazette van Port Louis (Maur.) van 22 Oct. ontleenen wij het volgende berigt, hetwelk door dat blad uit de Port Elisabeth Telegraph is overgenomen:
Een Nederlandsch schip, naar gissing de Japara, is met man en muis in de Struysbaai ( Kaap de Goede Hoop) verongelukt.
(NB. De Japara, kapt. Gijsberts qq., vertrok den 4den Julij van Rangoon naar Rotterdam).
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03-12-1856