Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Robert (1857)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 12sept.
Volgens telegrafisch berigt is de Robert, Scholtens, den 8 dezer, op reis naar Syros, bij Kaap de Gatt gezonken, na door eene Spaansche stoomboot te zijn overzeild. De bemanning is gered.
Rotterdamsche Courant, 13-09-1861