Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jonge Willem (1817)
Paulina (1832)
Helena (1856)
 
Meer informatie over dit schip
North Shields, 26 Oct.
Het schip Paulina, kapt. de Boer, van Dordrecht alhier aangekomen, is in beslag en de kapitein en een man der ekwipaadje in arrest genomen, zijnde er fraude met Tabak gepleegd.
Algemeen Handelsblad, 31-10-1849

Harlingen, 7 Oct.
Op het eiland Ameland zijn komen aandrijven twee scheepsnaamborden, op eene waarvan met vergulde letters "Helena van" en op het andere "Harlingen", eene scheepsboot en eenig rondhout, en is het dus bijna zeker, dat het alhier te huis behoorende kofschip "Helena," kapt. N. L. v. d. Wal, in den laatst gewoed hebbenden storm is verongelukt. Het was met klaphout van Memel naar hier bestemd. Van de equipage heeft men niets vernomen, doch vreest men, dat dezelve is omgekomen.
Algemeen Handelsblad, 09-10-1860