Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Juffer Esse Mensinga (1855)
 
Meer informatie over dit schip
Harwich, 20 Maart.
De bark Eva, kapt. Mason, v. Shields n. Paramaribo bestemd, is op de hoogte van Oxfordness [= Pantelleria] in aanzeiling geweest met het Nederl. schip Juffr. Esse Messinga, kapt. Bragt, en daarna gezonken. De equipage is door het Nederlandsche schip opgenomen en hier aangebragt.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 23-03-1858

OPENBARE VERKOOPING.
Bij Vonnis van het Hooge Admiraliteitshof van Engeland , zal op Donderdag den 8sten Julij 1858, ten 3 Ure precies, in het Cup's Hôtel te Harwich, publiek worden verkocht: Het Nederlandsch KOFSCHIP, JUFFER ESSE MENSINGA, laatst gevoerd door Kapitein F. G. BRACHT, groot 135 tonnen Engelsche meeting, gebouwd te Pekel-A in 1855, ijzervast en gezinkt, hebbende eene Roef op het dek, met completen INVENTARIS, zooals hetzelve is liggende in de haven van Harwich. Voor nadere informatiën adressere men zich aan OLIVER JOHN WILLIAMS, Lloyd's Agent, Harwich, Essex, Engeland.
Algemeen Handelsblad, 30-06-1858

Te Harwich is op 8 Julij bij vonnis van het admiraliteitshof in veiling verkocht het te Pekel-A gebouwde kofschip Juffer Esse Mensinga. Het bragt met den completen inventaris, zoo als het in de haven ligt, eene som van 945 £ op.
Algemeen Handelsblad, 12-07-1858

Rotterdam, 19 Mei.
De nederl. kof Juffer Esse Mensinga, kapt. Eeftingh, van Liverpool naar Thessaloniki, is 23 April in de Grieksche Archipel verongelukt, doch het volk gered.
Opregte Haarlemsche Courant, 20-05-1864