Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Juno (1863)
 
Meer informatie over dit schip
Den 22 Mei is te Amsterdam te water geloopen het ijzeren brikschip Juno, groot 130 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. de Jong, voor rekening van de reeders Gebrs. Goedkoop te Amsterdam.
Java-bode, 04-07-1863

Amsterdam, 21 Jan.
Het schip Juno, kapt. de Jonge, van Puerto Cabello naar Hamburg bestemd, is, volgens rapport van den kapitein van eene te Cuxhaven binnengekomen Engelsche stoomboot, voor de Elve geweest, maar wegens oostenwind en ijsgang naar Grimsby verzeild.
Algemeen Handelsblad, 22-01-1864