Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Kinderdijk (1849)
 
Meer informatie over dit schip
Heden liep van de werf van den heer J. Smit, te Kinderdijk, met het beste gevolg van stapel, het Nederlandsch Barkschip Kinderdijk, groot 357 gemeten lasten Dit schip varende voor rekening van den heer Murk Lelsz, te Nieuw-Lekkerland, zal gevoerd worden door kapt. W. Ouwehand en is bestemd voor de vaart op de Oost-Indien.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-08-1849

Rotterdam 20 Jan.
Volgens een particulier schrijven van kapt Ouwehand, gezagvoerder van het schip Kinderdijk, van hier naar Valparaiso, dd 16 December ll. bevond hij zich toen in goeden staat zeilende op 4° N Breedte en 22° W.Lengte. Tusschen den 22sten en 23sten November ll had hij op de Gronden zwaar stormweer doorgestaan, en daarin eenige zeilen verloren en eenige onbeduidende schade bekomen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21-01-1853

Brouwershaven 14 Jan.
Het schip Johannes Lodewijk, kapt. v. d. Waal, is gisteren op deze reede in aanvaring geweest met het schip Kinderdijk, kapt. Zwanenburg, waarbij eerstgenoemde de verschansing en de laatste de boegspriet, scheg en kraanbalken heeft verloren.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 15-01-1864

Amsterdam, 30 Okt.
Het schip Senior, kapt. Bakker, van Batavia alhier in het Oosterdok aangekomen, is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal in aanzeiling geweest met het schip Kinderdijk, kapt. Verdoes, van hier naar Rotterdam, en later met het stoomschip Vesta, van hiernaar Stettin.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-10-1866