Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Wilhelmina Lucia (1838)
Patriot (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Texel, 17 Jan.
Het schip Wilhelmina Lucia, Kapt. frust, van Batavia naar Rotterdam, is gedurende de afgeloopen nacht, liggende voor anker in het gat van Texel, driftig geworden, heeft het roer afgestooten, en zit thans op de zoogenaamde Fransche bank, liggende tusschen de zesde en zevende ton in het gat van Texel.
De Avondbode, 19-01-1841

Amsterdam, 8 Oct.
Aangaande het schip Wilhelmina Lucia,kapt. D. R. Nolles, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade te Mauritius binnengeloopen (zie N". 7338), wordt volgens brief van daar van 5 September gemeld, dat men bezig was de koperen huid te vernieuwen, en dat met het inzetten van de nieuwe masten de meesten spoed gemaakt werd; de lading, waarvan 200 balen Rijst ligtelijk beschadigd waren bevonden, was overigens in goeden staat gelost; aan boord alles wel.
Algemeen Handelsblad, 09-10-1861

Amsterdam, 6 Nov.
Het schip Wilhelmina Lucia, kapt. Nolles, van Batavia herwaarts gedestineerd, te Mauritius met schade binnengeloopen had 5 Oct. de benoodigde reparatie grootendeels ondergaan, zoodat de lading weder ingenomen kon worden. De kapt. dacht in den loop dier maand tot vertrek gereed te komen; aan boord was alles wel.
Algemeen Handelsblad, 07-11-1861