Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Lodewijk Anthony (1843)
 
Meer informatie over dit schip
Volgens brief van kapt. K. H. Leonhardt, in dato Akyab 26 Maart 1855, waren van het aldaar verongelukte schip Lodewijk Antonie, negen man der equipage gered, doch de overige omgekomen.
Algemeen Handelsblad, 21-05-1855

Rotterdam, 19 Mei.
Aangaande de equipagien van de schepen Margaretha Ida, kapt. Hagers, van Rotterdam naar Akyab, en Lodewijk Anthonie, kapt. Leonhardt, van Sydney naar dito, beiden bij laatstgemelde haven verongelukt, (zie ons vorig No.) wordt, volgens brieven van de kapiteins, van daar in dato 26 Maart, gemeld, dat van eerstgenoemden bodem, de geheele bemanning was behouden; van den laatsten waren slechts 9 man gered, de overige daarbij omgekomen. De schepen waren beiden totaal weg.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-05-1855