Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Republic (1871)
Maasdam (1890)
Citta de Napoli (1902)
Vittoria (1902)
 
Meer informatie over dit schip
De Ned.-Amerikaansche Stoomv.-Maatschappij gaf in do vorige week een vernieuwd bewijs van haren ondernemingsgeest on volharding in den strijd, dien de concurrentie in het bijzonder op dit terrein in het leven roept, door aan hare vloot, die een geregelden dienst op Zuid-Amerika om do maand, en naar Noord-Amerika om de week, onderhoudt, — het stoomschip Maasdam toe te voegen. Door de beleefde uitnoodiging was ook de verslaggever dezer courant in de gelegenheid, vooraf met dezen viermaster kennis te maken, on al datgene te bezichtigen wat thans als eisch aan een zeewaardig schip mag gesteld worden, maar tevens te bewonderen de keurige inrichting en de weelde, tegenwoordig als „eisch des tijds" gesteld, aan iedere Maatschappij, die zich beijvert om het vervoer van passagiers op hare lijnen te doen toenemen. Met het oog op dit laatste mag zeer zeker de directie der N.A.S.M. geluk gewenscht worden met den aankoop van dit schip en de daarin aangebrachte verbeteringen.
De Maasdam heeft eene lengte van 420 voet bij eene breedte van 40 en diepte van 39 voet, en is door waterdichte schotten afgedeeld. Het schip is van binnen overal voorzien van electrisch licht, en biedt plaatsruimte aan 150 passagiers, 60 der tweede en 700 der derde klasse.
De equipage, ongeveer 160 man, staat onder bevel van kapitein Potjer, een der stoere mannen uit de provincie Groningen, die thans op vele van onze groote zeeschepen gezaggvoeren.
Vooral de hutten der le kl. trekken bijzonder de aandacht door hunne practische inrichting on het comfort dat zij aanbieden, terwijl de verschillende salons uitmunten door keurig aangebrachte versiering en smaakvol meublement.
De eetsalon voor 1e klasse passagiers, waarin de tafels plaats bieden voor 150 personen, levert vooral bij avond door de electrische verlichting waaraan door matglazen bollen veel van de gewone scherpte is ontnomen — een prachtig gezicht.
Bovendien kunnen we de verzekering geven, dat het menu aan deze tafel niet alleen keurig is uitgevoerd op papier, maar eveneens elken dag smakelijk wordt voorgediend, wijl de directie ons een kijkje op het eerste on een overtuigend bewijs voor hot tweede gaf, door de verschillende verslaggevers, voor dezen dag, als gasten aan deze 1e kl. tafel te noodigen.
Leeuwarder Courant, 19-03-1890